Skip to content

KLIK KLIK

Mēs esam sociālo mediju mārketinga aģentūra KLIK KLIK. Izmantojot savu ilggadējo pieredzi un iespējas, palīdzam uzņēmumiem veidot stratēģisku, vizuāli baudāmu un kvalitatīvu saturu sociālajos tīklos un ne tikai.

Ikdienā strādājam ar lielākiem uzņēmumiem gan, lai veidotu ilgtermiņa sociālo tīklu saturu, gan sniedzot atsevišķus foto un video pakalpojumus. Konsultējam un piedāvājam apmācības gan uzņēmumu darbiniekiem, gan individuāliem satura veidotājiem.

Tāpat sadarbojamies arī ar pašvaldībām, valsts iestādēm un organizācijām, kuru mērķis nav pārdošana, bet sabiedrības informēšana, jo arī to ir svarīgi darīt kvalitatīvi un pārdomāti.

Uldis Laganovskis

Vairāku gadu pieredze digitālā satura veidošanā un spēja atrast vēl nebijušus risinājumus ir atslēga uz veiksmīgu sadarbību. Neatlaidīgi apgūstot jaunākās digitālās pasaules tendences, esmu guvis zināšanas un prasmes, kurās vēlos dalīties ar tevi. 

Fotogrāfija un satura veidošana ir mans darbs un aizraušanās. Ikdienā, strādājot kopā ar iedvesmojošiem cilvēkiem, tā ir mainījusi manu dzīves uztveri un iemācījusi skatīties uz pasauli caur citām prizmām.

Tel. +37126170234 | E-pasts uldis@klikklik.lv

Eva Onzule

Lai spētu palīdzēt tev ceļā uz panākumiem sociālo tīklu mārketingā, man noder vairāk kā 10 gadu pieredze sabiedriskajās attiecībās un mārketingā gan privātajā sektorā, gan darbā ar valsts un pašvaldības iestādēm. 

Darbs sociālo tīklu mārketinga nozarē man sagādā prieku! Es ar lielu aizrautību plānoju un īstenoju dažādus projektus un no sirds priecājos par katru, kas izvēlas radīt kvalitatīvu, radošu un interesantu digitālo saturu!

Tel. +37129655793 | E-pasts eva@klikklik.lv